Proč máme sklony antropomorfizovat zvířata?

Jedním z nejÄastÄ›jších důvodů neporozumÄ›ní mezi lidmi a zvířaty je bezesporu antropomorfizace. Ta zjednoduÅ¡enÄ› Å™eÄeno znamená, že lidé zaÄnou pÅ™isuzovat zvířatům lidské vlastnosti. To ostatnÄ› není nic nového, koneckonců již od dávných dob se dochovala rÄení jako „lstivý jako liÅ¡ka“, „moudrý jako sova“ a podobnÄ›.   Ukazuje se vÅ¡ak, že nÄ›co takového naopak spíše Å¡kodí, a…

Zabijáci moří

Podle filmu Zachraňte Willyho si vÅ¡ichni po shlédnutí mysleli, jak jsou kosatky mírumilovná stvoÅ™ení. Že mají mírnou povahu téměř až k ochoÄení a jsou přátelské. SamozÅ™ejmÄ› je vÅ¡e pouze vymyÅ¡lený filmový příbÄ›h. Kosatky jsou ve skuteÄnosti nemilosrdní dravci a zabijáci. O tom svÄ›dÄí i jejich druhové jméno – dravá. Kosatka se vyskytuje na vrcholu moÅ™ského potravního…