27 Pro
2022


Podle filmu Zachraňte Willyho si vÅ¡ichni po shlédnutí mysleli, jak jsou kosatky mírumilovná stvoÅ™ení. Že mají mírnou povahu téměř až k ochoÄení a jsou přátelské. SamozÅ™ejmÄ› je vÅ¡e pouze vymyÅ¡lený filmový příbÄ›h. Kosatky jsou ve skuteÄnosti nemilosrdní dravci a zabijáci. O tom svÄ›dÄí i jejich druhové jméno – dravá.

kosatka s mládětem

Kosatka se vyskytuje na vrcholu moÅ™ského potravního Å™etÄ›zce. To znamená, že nemá žádného predátora, kterého by se musela obávat a sama je tím obávaným predátorem, kterého by se mÄ›li obávat ostatní živoÄichové obývající moÅ™e, kteří tvoří její jídelníÄek. Jsou to pÅ™edevším tuleni, tuÄňáci, ryby, ptáci nebo i žraloci. Dokonce napadají a loví i jiné velryby.

Jsou velice inteligentní a když loví úzce spolupracují. Propracovaly si systém lovu a ten používají. Jejich obÄ›tí se mohou stát i jiní kytovci, pÅ™edevším, když se jedná o mláÄata. Jsou známy případy, kdy se snaží mládÄ› odlouÄit od matky, která má pak jen malou Å¡anci mládÄ› ubránit. Nejprve se snaží mládÄ› vlastní vahou zalehnout, a tak jej tlaÄit ke dnu a snažit se jej utopit, aby se nemohlo na hladinÄ› nadechnout. Pokud tento způsob selže, pÅ™ichází na Å™adu surová síla. Kosatky vší silou z velké rychlosti do mládÄ›te narážejí ze vÅ¡ech stran, až jej v podstatÄ› ubijí k smrti.

tuleň na ledové kře

Známý je také případ synchronizovaného lovu tuleňů. Ti jsou velice rychlí a hbití pÅ™i pohybu ve vodÄ› a jsou schopni kosatkám uplavat na ledové kry. AvÅ¡ak ani tam nejsou v bezpeÄí. Vlivem globálního oteplování a tání ledovců tím způsobeným, nejsou již ledové kry tak silné, jak tomu bývalo kdysi. Pokud tuleň leží na ledové kÅ™e a kosatky jej zpozorují, jsou schopny si i s tímto poradit. SynchronizovanÄ› plavou pod kru a spoleÄnÄ› do ní zespodu narazí ve stejný Äas na různých místech tak, aby doÅ¡lo k prasknutí. Kra poté praskne a tuleň nevÄ›domky padá do vody, kdy už je pro nÄ›j pozdÄ› na to se vzpamatovat, a tak kosatka opÄ›t vyhrává.


https://www.fiket.cz
marekrohlik@seznam.cz