11 Zář
2023


Vzpomínám si, jak moje kamarádka byla celá neÅ¡Å¥astná a smutná, když jí lékaÅ™ka Å™ekla, že ona nemůže mít dÄ›ti. Abych se pÅ™iznala, také mě toho moc trápilo, protože o své kamarádce jsem vÄ›dÄ›la, že bude opravdu perfektní máma. Stále jsem věřila do poslední chvíle, že se tÅ™eba paní lékaÅ™ka plete a moje kamarádka normálnÄ› budeme mít dÄ›ti. Bohužel se tak nestalo. AbsolutnÄ› nechápu tohle, protože mnoho lidí, kteří tÅ™eba nechtÄ›jí dÄ›ti a nebo nemají rádi dÄ›ti a nebo tÅ™eba jsou takoví zlí a neÅ¡ikovní, tak mají dÄ›ti ihned. TÄ›mto jednoduÅ¡e jde, ale lidé, kteří jsou tÅ™eba hodní citliví a moc by si přáli dítÄ› a byli by milujícími rodiÄi, tak jim to jednoduÅ¡e nejde.

Socha matky s dítětem.

Podle mého názoru tohle je nespravedlivé a nevím, proÄ takhle to příroda zařídila. VždyÅ¥ příroda také musí poznat a musí vÄ›dÄ›t, jaký ÄlovÄ›k by byl také na dÄ›ti vhodný. Je to Å¡koda, proto jsem kamarádce Å™ekla, aÅ¥ to nevzdává. A aÅ¥ tÅ™eba zkusí kliniku, která se právÄ› stará o to, že pomáhá neplodným párům. Kamarádka jeÅ¡tÄ› říkala, že dva roky poÄká a že bude doufat na zázrak. SamozÅ™ejmÄ›, že se to kamarádce nepodaÅ™ilo, a tak opravdu po dvou letech Å¡la na reprodukÄní kliniku, kde ji opravdu pomohli. A bÄ›hem dvou let kamarádka opravdu otÄ›hotnÄ›la. Kdybyste vidÄ›li ten její výraz a ty její slzy Å¡tÄ›stí, že je koneÄnÄ› tÄ›hotná, tak byste breÄeli asi také.

Každé dítě touží po lásce.

Moje kamarádka se svým partnerem byli opravdu v sedmém nebi. A kamarádka o sebe tak moc peÄovala a bála se, aby nepotratila, že radÄ›ji nikam nechodila. Její partner ji nosil na rukou. To já mám své tÅ™i dÄ›ti a otÄ›hotnÄ›la jsem vždycky skoro až úplnÄ› napoprvé. Tohle je také docela nespravedlivé, protože tÅ™etí dítÄ› nebylo plánované, ale Å™ekla jsem si, že když už se vajíÄko uchytilo, tak si ho samozÅ™ejmÄ› nechám, pÅ™eci nedám pryÄ své dítÄ›, takže máme tÅ™i rošťáky a musím říct, že jsem ale ráda, protože naÅ¡e poslední tÅ™etí dítÄ› je holÄiÄka, a to jsem si vždycky přála. Jinak mám dva starší syny. Myslím si, že i synové jsou rádi, že mají mladší sestÅ™iÄku.


https://www.fiket.cz
marekrohlik@seznam.cz