30 Pro
2022


Myslíte si, že bez dÄ›tí by byl svÄ›t chudší? Abych se pÅ™iznala, tak já si to myslím, protože já sama mám pÄ›t dÄ›tí a musím říct, že jsem opravdu hodnÄ› Å¡Å¥astná. I když mnoho lidí mi stále dokola opakuje, že prý jsem velice neschopná a sobecká, že jsem si pořídila pÄ›t dÄ›tí, jenomže absolutnÄ› nechápu proÄ je to sobecké, když já samozÅ™ejmÄ› úplnÄ› vÅ¡echno zvládám. A finance na dÄ›ti mám a žádné dÄ›ti vůbec nestrádají, žádné dÄ›ti nemají hlad a vÅ¡echny dÄ›ti mají také zájmové kroužky a dokonce máme doma i ÄtyÅ™i poÄítaÄe. Takže já si myslím, že vÅ¡echno je u mÄ› v pořádku. Dokonce se mi už bohužel také stalo, že nÄ›kdo na mÄ› ze srandy zavolal sociálku.

Děti si rády malují.

Bohužel to vždycky dopadlo to pro nÄ› Å¡patnÄ›, protože je vždycky chytli a mÄ›li potom z toho problémy na policii. Já jsem vždycky z toho vyvázla opravdu skvÄ›le, protože se o své dÄ›ti starám. Nyní i já bych vám chtÄ›la říct, že i když jsem máma více dÄ›tí, tak i tak můžete být opravdu skvÄ›lá a poctivá maminka. A mÄ› role maminky moc baví. Jsem ráda, že mám tolik dÄ›tí a rozhodnÄ› toho nelituji. I kdybych tÅ™eba mohla vrátit Äas, tak bych nechtÄ›la a nebo stejnÄ› bych si udÄ›lala tolik dÄ›tí. MÄ› to jednoduÅ¡e baví, vůbec nevidím na tom nic Å¡patného, když se žena rozhodne mít opravdu více dÄ›tí, akorát mÄ› mrzí, že partner odeÅ¡el.

Děti jsou moje radost.

S panterem totiž mám vÅ¡ech pÄ›t dÄ›tí, ale on odeÅ¡el, protože on mi Å™ekl, že prý to nezvládá. AbsolutnÄ› nechápu, co je tohle za jednání. A já také nemůžu říct, že tohle nezvládám a jen tak odejít. SamozÅ™ejmÄ›, že to zvládám a baví mÄ› to. Tady je také fakt, že mÄ› péÄe o rodinu opravdu hodnÄ› baví. Já chápu, že jsou nÄ›které rodiny, kde tÅ™eba chybí peníze a potom je to velice složité a také mÄ› takové rodiny je vždycky líto, a to hlavnÄ› dÄ›tí, protože dÄ›ti by se mÄ›ly hlavnÄ› narodit do milující rodiny, která je také finanÄnÄ› zabezpeÄená. Vím, že peníze nejsou vÅ¡echno, ale pokud jde o dÄ›ti, tak samozÅ™ejmÄ› i peníze hrají velikou roli. 


https://www.fiket.cz
marekrohlik@seznam.cz