06 Lis
2023


Láska je chemický koktejl, který slábne úmÄ›rnÄ› s délkou partnerského vztahu. Klesá hladina hormonů, která má na svÄ›domí naprostou zamilovanost. Ta opadává zhruba po tÅ™etím roce vztahu, a lidé zaÄínají pociÅ¥ovat stereotyp. Zejména po příchodu dÄ›tí do vztahu zaÄíná spousta vztahů trpÄ›t monotónností. Práce, domácnost, dÄ›ti, a na sebe si partneÅ™i Äas udÄ›lají jen málokdy. PÅ™itom je pro zdravý a funkÄní vztah klíÄové, aby partneÅ™i trávili nÄ›jaký Äas jen spolu bez dÄ›tí. Jestli je to jen trochu možné, je potÅ™eba dát dÄ›ti nÄ›kam na hlídání a jít alespoň na procházku. BÄ›hem té chvilky co máte jen pro sebe neÅ™eÅ¡te že máte v práci novou nepříjemnou kolegyni, ani že je nutné koupit toaletní papír a malovat pÅ™edsíň. VeÅ¡keré Å™eÅ¡ení problémů by mÄ›lo být tabu. VÄ›nujte se jen sami sobÄ›.

pár hádka

Jak dÄ›ti rostou, máte víc a víc možností jak spolu trávit Äas. Pokud vám bude pÅ™ednÄ›jší sezení doma na gauÄi nebo chvÄ›ní na sociální sítÄ›, váš vztah tím rozhodnÄ› poÅ¡kodíte víc než si myslíte. Vzájemná intimita, komunikace a spoleÄnÄ› strávený Äas jsou to nejcennÄ›jší, co si můžete vzájemnÄ› dát. Opravdu není dobré spoléhat na to že se váš vztah sám vrátí do normálu, protože se to nestane. Na vztah jsou dva a dva na nÄ›m musí neustále pracovat. Dokažte svému protÄ›jÅ¡ku že ho milujete i po letech. ZbyteÄnÄ› se nehádejte, pÅ™ipravte mu nebo jí oblíbenou snídani, zajdÄ›te si na veÄeÅ™i a užívejte si že máte jeden druhého. Jakmile budete brát toho druhého jako samozÅ™ejmost, je jen těžká cesta zpÄ›t.

pár objetí

Dnes mají lidé tendenci vztahy zahazovat. Jakmile nÄ›co trochu nefunguje, hned tomu druhému nebo sobÄ› balí kufry. Když se chce, vÅ¡echno jde vyÅ™eÅ¡it a i souÄasnÄ› nefunkÄní vztah může zase fungovat. Je ale potÅ™eba na nÄ›m pracovat. Nezahazujte vztahy ani rodiny jen proto že máte menší krizi. Mít funkÄní rodinu je k nezaplacení, a pamatujte, že rozchodem nebo hádkami nejvíc trpí dÄ›ti, které za nic nemůžou.


https://www.fiket.cz
marekrohlik@seznam.cz