05 Kvě
2023


My lidé jsme tady z nÄ›jakého důvodu. A podle mého názoru neudÄ›láte chybu, tÅ™eba když si taky vyzkoušíte různé typy životních stylů anebo vaÅ¡ich životních standardů. PÅ™edpokládám a myslím si, že každý ÄlovÄ›k má své priority. Že každý ÄlovÄ›k má svůj životní styl, bez toho by to vlastnÄ› ani neÅ¡lo. A kdybych se vás zeptala, jaký máte životní styl anebo jaké máte priority v životÄ›, tak co by to bylo? Kdyby to tÅ™eba zajímalo vás, jaké to je u mÄ›, tak já hlavnÄ› chci, abych byla zdravá a Å¡Å¥astná. SamozÅ™ejmÄ›, že když je ÄlovÄ›k zdravý, tak je zároveň také asi Å¡Å¥astný. Alespoň takhle si to vždycky myslím. A mnoho lidí hlavnÄ› říká, že chtÄ›jí být Å¡Å¥astní. Já bych také chtÄ›la být Å¡Å¥astná, ale bohužel, momentálnÄ› se mi to vůbec nedaří.

Chci mít lepší životní styl.

Můj život a celkovÄ› můj životní styl je nyní jedna velká katastrofa. Je to úplný horor. RozeÅ¡el se s vlnou partner. PozdÄ›ji jsem se také dozvÄ›dÄ›la, že poslední rok naÅ¡eho krásného romantického vztahu mÄ› podvádÄ›l. Alespoň jsem si to myslela, že jsme mÄ›li krásný a romantický vztah. Asi tedy bohužel ne, když mÄ› podvádÄ›l. Nejhorší ale na tom bylo, že když jsem se ho ptala, proÄ mÄ› vlastnÄ› podvádí, tak on mi ani nedokázal odpovÄ›dÄ›t. Takže to znamená, že jsem mu vlastnÄ› už nestaÄila a stydÄ›l se mi to říct. A proto také můj životní styl se tak razantnÄ› zmÄ›nil, že jsem zaÄala opÄ›t po Å¡esti letech kouÅ™it. 

Každý ÄlovÄ›k si žije po svém.

Opravdu je to straÅ¡né a vadí mi to, protože cigarety lezou hodnÄ› do penÄ›z, a jeÅ¡tÄ› to není zdravé. Tohle vůbec nebyl můj životní styl, který jsem žila jeÅ¡tÄ› pÅ™ed Å¡esti anebo pÅ™ed sedmi lety. My máme dvě malé dÄ›ti a Å™ekla jsem partnerovi, jestli tÅ™eba nebere i ohled na naÅ¡e dÄ›ti. Partner Å™ekl, že ano, ale že momentálnÄ› nemá vůbec Äas s nimi jezdit na dovolenou anebo nÄ›kam na výlety. No samozÅ™ejmÄ›. Jak by také mohl mít Äas, když má svou novou partnerku, je s tím teprve krátce. Sice už s ní byl dlouho, ale takhle oficiálnÄ› s ní je krátce, takže si s ní chce užívat a vůbec ho nezajímá, že má také dÄ›ti. 


https://www.fiket.cz
marekrohlik@seznam.cz