28 Kvě
2023


Vybrat si mezi dvěma muži není nikdy snadné, zvláště, když se snažíte vybrat si mezi rozumem a srdcem. Co vám při rozhodování pomůže? Jak se rozhodnout? 

Láska umí pořádnÄ› zamotat hlavu – Jak si vybrat mezi dvÄ›ma muži a rozhodnout se opravdu správnÄ›? 

Sen o velké a nekoneÄné lásce už dávno nežijete, naopak se vám do života pÅ™imotal muž, se kterým se cítíte skvÄ›le, ale doma už jednoho muže máte? Jak si vybrat, jak se rozhodnout správnÄ›, a pokud možno nikomu příliÅ¡ neublížit? Nikdy to není snadné a téměř vždy z toho nÄ›kdo vyjde tak, že ho to bude bolet, ale i to se stává. V životÄ› se dost snadno dostaneme na kÅ™ižovatku a musíte se rozhodnout, jakým smÄ›rem budeme pokraÄovat dál. Rozhodujete se mezi dvÄ›ma muži? Pak si dopÅ™ejte Äas a nebojte se ani neslavného bodovacího systému. 

žena s balónkem

ProÄ si sepsat pro a proti? 

Zní to možná dost drasticky, ale pokud si chcete opravdu vybrat mezi dvÄ›ma muži, tuhle techniku budete muset vyzkouÅ¡et, nakonec se právÄ› díky tomu doberete možná i ke správnému výsledku. Starý dobrý seznam nebo modernÄ›jší bodovací systém, je to v podstatÄ› jedno. Pokud si zkrátka neumíte vybrat, porovnejte si muže mezi sebou a srovnejte si, co vám oba dva mohou nabídnout s tím, co byste opravdu chtÄ›la a co potÅ™ebujete. NÄ›kdy je velmi těžké rozpoznat, zda jste se skuteÄnÄ› zamilovala do nÄ›koho jiného, nebo zda jde jen o krátké pobláznÄ›ní, protože doma už nemáte vášeň a nudíte se. ÄŒasto se to stává ženám, které fungují v dlouhodobém vztahu, mají dÄ›ti, mají stereotypní život a najednou se objeví nÄ›kdo, kdo to vÅ¡echno může opravit a dát vám zase to, po Äem toužíte. OvÅ¡em pozor. Bude váš nový objev milovat i vaÅ¡e dÄ›ti? Dokáže vás zabezpeÄit? Dokážete si pÅ™edstavit, že s ním budete Å™eÅ¡it i starosti vÅ¡edního života nebo se vám jen líbí, když vás obejme a pomiluje? Ano, je tÅ™eba srovnat si naprosto vÅ¡echny kritéria. 

romantický vzkaz

Rozhodnete se správně? 

Může se stát, že vaÅ¡e koneÄná volba pro vás v budoucnu nebude úplnÄ› nejlepší, ale nÄ›kdy je tÅ™eba udÄ›lat právÄ› to, co cítíte v ten daný okamžik. Mnoho žen si neuvÄ›domuje, že i když jsou matkami a manželkami, mají i svůj život, je tÅ™eba tak myslet obÄas sobecky i sama na sebe. Nová láska může znamenat i nový život, zůstat s nÄ›kým jen ze zvyku nebo kvůli dÄ›tem a rodinÄ›, je chyba. Ale je tÅ™eba se ujistit, že s novým partnerem zvládnete vÅ¡echna příkoří, tÅ™eba i pomluvy, nepochopení rodiny nebo odmítavý postoj dÄ›tí. 

Rozhodujte se tak dlouho, jak potÅ™ebujete a chvíli se zkuste zamyslet nad tím, zda i vy jste skuteÄnÄ› pÅ™ipravená na případnou obrovskou zmÄ›nu. Pokud ale chcete být v životÄ› Å¡Å¥astná, nÄ›kdy zariskovat budete muset. A útÄ›chou může být i to, že mnoha lidem to skuteÄnÄ› vyÅ¡lo. ProÄ ne vám! 


https://www.fiket.cz
marekrohlik@seznam.cz