09 Zář
2023


Mít nÄ›jaké hobby, tedy koníÄka, je bezesporu zdravé a prospěšné naší psychice. Je vÅ¡ak otázkou, kolik Äasu bychom mu mÄ›li vÄ›novat. To totiž není tak jednoduchá otázka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jako u vÅ¡eho i zde totiž platí, že oba extrémy Å¡kodí. Je tedy nutné, abychom naÅ¡li skuteÄnÄ› tu ideální míru.

 

poslech hudby

 

V první Å™adÄ› musíme uvážit, o jakého koníÄka se jedná. NÄ›které jsou totiž ÄasovÄ› mnohem nároÄnÄ›jší, než jiné. Pokud totiž budeme chodit například jezdit na koních, pak tomu budeme muset obÄ›tovat mnohem více Äasu, než například sbírání známek. Je tedy nutné si nejprve říci, jaké je minimum Äasu, které je pro náš koníÄek potÅ™eba, a to nejen dennÄ›, ale například i týdnÄ› Äi mÄ›síÄnÄ›. Od toho se můžeme odrazit.

 

Další vÄ›cí, kterou je nutné uvážit, je naÅ¡e pracovní vytíženost. Jak dlouho jsme v zamÄ›stnání, vÄetnÄ› cesty tam a domů? Jak pravidelnÄ› jsme v zamÄ›stnání? Nesmíme zapomínat, že zdaleka ne vÅ¡ichni jsou v práci od devíti do pÄ›ti. Mnozí lidé mají smÄ›nný provoz, jiní zase dlouhé služby. I v tomto případÄ› je tedy situace znaÄnÄ› individuální.

 

řešení hlavolamů

 

Pak je tu také domácí život. Pokud máme rodinu, je samozÅ™ejmé, že bychom se mÄ›li vÄ›novat pÅ™edevším jí. JistÄ›, neznamená to, že bychom nemohli strávit nÄ›jaký Äas v klidu o samotÄ› se svým koníÄkem – naopak, pro nás je to doslova nezbytné. AvÅ¡ak dávat svému koníÄku naprostou pÅ™ednost pÅ™ed rodinou rozhodnÄ› není nic, co bychom mÄ›li dÄ›lat.

 

To samé platí i o domácích pracích. Pokud bydlíme sami, pak rozhodnÄ› není nejlepší, když hned po příchodu z práce zaÄneme například hrát videohry, zatímco se nám okolo válí hory Å¡pinavého prádla a nádobí. Základní údržba naÅ¡eho domova by zkrátka mÄ›la mít pÅ™ednost.

 

V zásadÄ› to tedy lze shrnout pomÄ›rnÄ› jednoduÅ¡e – koníÄku bychom se mÄ›li vÄ›novat takovou dobu, abychom mÄ›li Äas na zamÄ›stnání, rodinu i různé další povinnosti. JistÄ›, u každého ÄlovÄ›ka je to individuální. A to je nutné respektovat.


https://www.fiket.cz
marekrohlik@seznam.cz