15 Bře
2024


Hromosvod byl vynalezen Prokopem Divišem již v polovině osmnáctého století a od té doby se na jeho konstrukci prakticky nic podstatného nezměnilo. To ovšem může přinášet klamný dojem, že jde o natolik primitivní záležitost, že je stejně na nic, a že na domě bývá spíše jako estetický doplněk. Však se také některé hromosvody zhotovují s různými bronzovými kopulemi nebo s korouhvemi, které připomínají kokrhajícího kohouta či podobné zvířecí motivy.

blesky na nebi

Nenechte se však zmást těmito tendencemi, protože hromosvody patřily a stále patří k nejdůležitějším bezpečnostním prvkům na vnějších částech staveb. Hromosvod může zachránit objekt před požárem a přijít o střechu nad hlavou jen proto, že jej tam nemáte, anebo že je nefunkční, je nesmírně pošetilé.

bouřka ve městě

Cena revize hromosvodu je tedy položka, kterou byste ve svém vlastním zájmu měli vyhledat, pokud se u vás ještě revize neprováděly. Proč se vlastně hromosvod musí kontrolovat z hlediska jejich funkčnosti?

Úder blesku – jestliže do hromosvodu udeří blesk, měl by se následně co nejrychleji realizované revizi podrobit v každém případě. Blesk jej může vyřadit z činnosti, a bude pak možná zapotřebí i jeho kompletní výměna.

Koroze – zde se není třeba nějak sáhodlouze rozepisovat, je vám asi jasné, že koroze může hromosvod natolik oslabit, že přestane být zabezpečujícím zařízením. Revizní technik hromosvod prověří měřicími přístroji a žádný problematický bod mu neunikne.

Poškození konstrukce stavebními pracemi – některé stavební firmy, nebo dokonce kutilové, mohou hromosvod poškodit v průběhu své tvořivé činnosti a zapomenou jej uvést do původního stavu nebo alespoň nahlásit jeho poškození, a to se pak samozřejmě může vymstít.

Vandalismus – nelze vyloučit ani vandalství, nebývá to sice tak časté, ale mezi námi jsou stále lidé, kterým dělá dobře něco zničit a někomu ublížit. I kvůli těmto zoufalcům se musí pak hromosvody revidovat a opravovat.


https://www.fiket.cz
marekrohlik@seznam.cz