28 Čvc
2023


JistÄ› každý z nás nÄ›jaký ten film s dÄ›tmi v hlavních rolích vidÄ›l, takže snad není tÅ™eba pojem vysvÄ›tlovat. Z tÄ›ch starších, je to tÅ™eba snímek s panem Sovákem. JistÄ› poznáte. Ten tam hrál se spoustou dÄ›tí, ale traduje se, že on sám je rád nemÄ›l. Takže na nÄ› vÅ¡elijak hartusil a nadával, takže se ho nÄ›kteří malí herci i báli. Sám pan Herec tam hrál rytíře z Brtníku, který pomáhá dÄ›tem zachraňovat hrad. Už jste urÄitÄ› film poznali. Ano, je to snímeÄek „AÅ¥ žijí duchové“.  

malý horolezec

Kapitolou samotnou je dÄ›tský herec Tomáš Holý. Ten bohužel zemÅ™el jako mladý, takže nemohl v kariéře pokraÄovat, ale on stejnÄ› nechtÄ›l. Herectví jej nelákalo. Ale jeho výkony za tu krátkou dobu bylo naprosto nedostižné. On sám se k filmu dostal jen ÄiroÄirou náhodou. Bylo to ve známé komedii opÄ›t s panem Sovákem s názvem „MareÄku, podejte mi pero“. Do třídy mÄ›l pÅ™ijít dÄ›tský herec, který vÅ¡ak onemocnÄ›l a jeden z rekvizitářů tam pÅ™ivedl svého synovce. Tím byl právÄ› Tomáš a ten si roli stÅ™ihl. Panu režisérovi Lipskému se zalíbil natolik, že mu dal další roli ve filmu již výše zmínÄ›ném o obnovÄ› hradu. No a pak už pÅ™iÅ¡la hvÄ›zdná sláva s filmem „Jak vytrhnout velrybÄ› stoliÄku“. Protože paní Chytilová nijak netrvala na dodržování scénáře a nechávala Tomáše hrát podle toho, jak to cítil on, vznikl tak snímek, který mu dal skoro volnost. A proto pÅ™icházely další role, nejen v pokraÄování velryby.  

filmová kamera

Nakonec doÅ¡lo i k tomu, že na filmovém festivalu v Monte Carlu v roce tisíc devÄ›t set sedmdesát devÄ›t jej porota uznala jako nejlepšího filmového herce poslední doby. Nebylo se Äemu divit, protože film Velryba i s pokraÄováním byly úspěšné i v dalších 38 zemích svÄ›ta. Tomáš Holý pan natoÄil poslední film „prázdniny pro psa“. Když už byl starší, vypil nÄ›kolik piv a jel se s kamarádem projet. A to se mu stalo osudným, protože pÅ™i havárii pÅ™iÅ¡el o život.  


https://www.fiket.cz
marekrohlik@seznam.cz