08 Říj
2023


Domácnost chce mít každý ÄlovÄ›k udÄ›lanou tak, jak se mu to líbí. Protože kdyby ÄlovÄ›k nemÄ›l domácnost, tak jak by si přál, tak by to byla opravdu veliká Å¡koda, kdyby to záleželo na mnÄ›, tak já bych chtÄ›la mít domácnost takovou, kde bych stále mÄ›la pořádek. A kde by se mi stále líbilo a kde bych se cítila pohodlnÄ› a také bezpeÄnÄ›. Protože mnoho lidí se chce hlavnÄ› cítit bezpeÄnÄ› doma a chce mít takovou domácnost, která mu bude příjemná, protože mnoho lidí, když se vrací z práce domů, tak si vždycky chtÄ›jí užít klid a pohodu doma a je jedno, jestli budou doma na televizi nebo na mobilním telefonu a nebo jestli si budou hrát s rodinou, každý ÄlovÄ›k si chce hlavnÄ› odpoÄinout a relaxovat.

Domácnost udržuji v ÄistotÄ›.

Nejhorší je, když tÅ™eba jsou v domácnosti lidé, kteří se nemají rádi a stále se potom dokola hádají. A když v rodinÄ› je více Älenů, tak potom ostatní Älenové musí poslouchat dva hádající se lidi a nejhorší je, když je to matka a otec, to potom chudáci dÄ›ti. Takhle to alespoň vidím já, že když se potom 2 rodiÄe hádají, tak dÄ›ti jsou potom opravdu velcí chudáci. Myslím si, že lidé by na tohle mÄ›li myslet a brát ohled hlavnÄ› na malé dÄ›ti. Jenomže nÄ›kdy tohle lidé nedÄ›lají. Lidé jednoduÅ¡e jednají v afektu a právÄ› v afektu to dopadá tak, že potom lidé se hádají a potom je doma kÅ™ik a domácnost by mÄ›la být oázou klidu a míru. Jenomže takhle to Äasto není. Jsem ráda, že u nás v rodinÄ› právÄ› jsme takoví, že se máme vÅ¡ichni rádi a vůbec se nehádáme.

V domácnosti by měl být klid.

Oproti tomu znám nÄ›kolik rodin, které se právÄ› hádají skoro nonstop a pokaždé, když jdu tÅ™eba k nim na návÅ¡tÄ›vu, tak vždycky to jsou takové hádky, že se ani vůbec nestydí se pÅ™ed cizím ÄlovÄ›kem hádat. Kolikrát slyším také hádky v obchodÄ›, že se tÅ™eba lidé hádají s prodavaÄkami, že tÅ™eba nemají nÄ›jaké zboží a nebo že tohle a tamto je velice drahé. A pÅ™ijde mi to opravdu hodnÄ› zbyteÄné a smutné. HlavnÄ› tedy v té domácnosti. V domácnosti by se nikdo nemÄ›l hádat a mÄ›l by si každý pomáhat a jít si sám sobÄ› příkladem. 


https://www.fiket.cz
marekrohlik@seznam.cz